Výstavní podmínky exoti

Zveřejněno: neděle 10. listopad 2019 9:42

MORAVIA Brno 2019
Okrasné a exotické ptactvo
Veletrhy Brno, pavilon B galerie, 7. – 8. 12. 2019

Pořadatel výstavy: Český svaz chovatelů, Krajské sdružení Jihomoravského kraje, Plotní 69, 602 00 Brno

 1. Výstavu může obeslat chovatel exotickým ptactvem, okrasnou vodní drůbeží, okrasnými holuby a hrdličkami označenými nesnímatelným pevným kroužkem s rokem. Nesmí mít rozlišovací či jiný další kroužek, jinak bude posuzovateli vyřazen ze soutěže.
 2. U nebodovaných ptáků ceny určí výstavní výbor. U bodovaných ptáků ceny určí delegovaní posuzovatelé, a to dle následujícího klíče. Nejlepší jednotlivec výstavy III. místo - minimáně 89 bodů, II.místo – minimálně 90 bodů a I. Místo minimálně 91 bodů. Nejlepší 4 členné kolekce výstavy (4,0, 2,2 nebo 0,4 – stejné barevné mutace): III.místo – minimálně 356 bodů, II.místo – minimálně 358 bodů a I. Místo – minimálně 360 bodů. Nejlepší páry výstavy: III.místo – minimálně 178 bodů, II.místo minimálně 180 bodů a I.místo – minimálně 182 bodů. ŠAMPION MORAVIA bude nejlepší jednotlivec v každé třídě s minimálním počtem 91 bodů, MISTR MORAVIA nejlepší kolekce v každé třídě s minimálním počtem 358 bodů. V každé třídě bude udělena navíc čestná cena.
 3. Ptáci budou vystaveni v klecích a voliérách odpovídajících rozměrů pro daný druh.
 4. Přihlášky je třeba doručit nejpozději do 20. 11. 2019 e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kontaktní osoba Pavel Jochman, Dědina 10, 683 54 Otnice, mobil: 775 022 515. Termín je nutno dodržet s ohledem na zpracování dat. Nečitelné, nejasné a neúplné přihlášky nebudou přijaty!
  Formulář přihlášky pro okrasné a exotické ptactvo je přílohou těchto podmínek.
 5. Výstavní poplatky: klecné – 60 Kč/ kus, administrativní poplatek - 80 Kč, katalog s oceněním (společný pro celou krajskou výstavu MORAVIA Brno 2019) - 100 Kč (každý vystavovatel je povinen katalog odebrat, nevyzvednuté katalogy nebudou zasílány). U ptáků vystavených pouze v expozici (nebodovaných) se klecné nehradí.
  Veškeré poplatky spojené s výstavou budou hrazeny v době příjmu zvířat na výstavu. Mladí chovatelé klecné nehradí (v přihlášce potvrdí razítkem a podpisem domovská ZO), pokud však budou mladými chovateli přihlášena zvířata na prodej, klecné za tato zvířata zaplatí. Osvobození od platby klecného pro mladé chovatele se týká max. 4 ks neprodejných zvířat od každého druhu či plemene. Pořadatel výstavy požaduje hrazení veškerých výstavních poplatků i v případě, že přihlášená zvířata vystavovatel na výstavu nedodá!
  Všichni vystavovatelé obdrží zdarma jednodenní vstupenku na výstavu.
 6. Přihlášená zvířata musí být na výstavu dodána ve čtvrtek 5. 12. 2019 v době od 14,00 do 20,00 hodin, ve výjimečných případech na základě předchozí dohody v pátek 6. 12. 2019 od 7,00 do 7,30 hodin. Na přepravce musí být umístěno číslo klece.
 7. Veterinární podmínky – při příjmu zvířat budou od vystavovatelů vybíráno veterinární potvrzení o zdravotním stavu vystavovaných zvířat nebo aktuální prohlášení vystavovatele o zdravotním stavu vystavovaných zvířat. Po dobu příjmu bude přítomen veterinární lékař. Pokud budou zvířata jevit příznaky onemocnění, budou vyřazeni z výstavní expozice.
 8. Posouzení vystavených zvířat proběhne v pátek 6. 12. 2019 od 8,00 hodin bez přístupu veřejnosti.
 9. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v sobotu 7. 12. 2019 od 9,00 do 18,00 hodin a v neděli 8. 12. 2019 od 9,00 do 13,00 hodin. Vstup je kongresovou halou E, případně z Výstaviště z Vánočních trhů průchodem mezi pavilony B a C, zdarma parkování na parkovištích vně areálu Veletrhů Brno.
 10. Slavnostní ukončení výstavy a předání cen proběhne v neděli 8. 12. 2019 ve 12,00 hodin.
 11. Výdej zvířat zpět vystavovatelům bude po slavnostním ukončení výstavy v neděli 8. 12. 2019 v cca 13,00 hodin. Dříve zvířata nebudou vydána!
 12. Výstavní výbor odpovídá za řádné ustájení, napájení, krmení a úhradu případné škody vzniklé prokazatelně během výstavy, avšak maximálně do výše stanovené v doporučených cenách schválených ÚOK ČSCH. Toto se nevztahuje na zvířata, jejichž zdravotní stav utrpěl při přepravě na výstavu nebo při zjištění nemoci při příjmu zvířat (na doporučení přítomného veterinárního lékaře).
 13. Výstavní výbor si vyhrazuje právo provést změny výstavních podmínek v zájmu zdárného průběhu výstavy a případně omezit počet vystavených zvířat.
 14. Výstavní výbor si vyhrazuje právo zrušit výstavu z nepředpokládaných důvodů (tzv. vyšší moci).

Za Výstavní výbor
Ing. Radek Novotný, ředitel výstavy v.r.

Příloha: formulář přihlášky pro exoty

Zobrazeno: 443