baner1

baner2

RADEK NOVOTNÝ - KANDIDÁT PRO VOLBY NA MÍSTOPŘEDSEDU ÚVV ČSCH

Zveřejněno: úterý 5. listopad 2019 20:24

VOLBY DO ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ ČSCH 2019 A CHYBĚJÍCÍ PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ

Volby bývají obvykle spojeny s předvolební kampaní, s cílem přesvědčit voliče o přednostech, zájmech a cílech jednotlivých kandidátů. V Českém svazu chovatelů tomu tak patrně není. Volby do ústředních orgánů ČSCH máme již za necelý měsíc (30. 11. 2019), ale o kandidátech a jejich volebních programech nevíme téměř nic.

Možná mají stačit informace zveřejněné na webu ČSCH a ve věstníku časopisu Chovatel, ale zde kromě formálních údajů nic více nenajdeme. Jak má potom oprávněný volič rozhodnout, který z kandidátů je ten nejlepší? Možná některé kandidáty zná osobně, možná z vyprávění jiných, ať už v dobrém či zlém, jiný si má udělat úsudek z krátkého vystoupení kandidátů na valné hromadě před vlastními volbami. Nic víc, nic míň!

Český svaz chovatelů není žádný malý spolek, vždyť čítá více jak 14 tisíc členů! A přesto nemá právo vědět, kdo a jak chce jeho zájmy hájit v příštích létech?

Cílem předvolební kampaně kandidáta do voleb je získat na svoji stranu co nejvíce voličů. I v řadách ČSCH, Krajského sdružení Jihomoravského kraje jednoho kandidáta do voleb máme, a protože ani jemu nebyl dán dostatečný oficiální prostor pro jeho představení, rozhodlo se naše Krajské sdružení toto učinit prostřednictvím svých webových stránek a sociálních sítí.

RADEK NOVOTNÝ - KANDIDÁT PRO VOLBY NA MÍSTOPŘEDSEDU ÚVV ČSCH

Kandiduje-li někdo na tak významnou funkci, jako je post místopředsedy Svazu, očekává se, že je to člověk fundovaný, schopný tuto funkci odborně a odpovědně zastávat.

Radek není ve Svazu žádným nováčkem, dodnes zastává hned několik funkcí na různých úrovních Svazu, včetně funkce předsedy Krajského sdružení Jihomoravského kraje. Společně se svým týmem pozvedl na nebývalou úroveň spolupráci územních organizací v rámci Jihomoravského kraje, jeho dobrý vliv přesáhl nejen hranice kraje, ale i hranice mezi státy, o čemž svědčí aktivní spolupráce s chovateli Dolních Rakous i dalšími. A jak je známo, chovatelské spolky se neobejdou bez dotací i jiné podpory orgánů a organizací, včetně těch vládních a politických. Krajské sdružení Jihomoravského kraje za poslední rok zaznamenalo nebývalou podporu finanční i jinou, což mu umožňuje každoročně pořádat druhou největší chovatelskou výstavu v republice, ale současně finančně podporovat územní organizace, včetně těch základních a také chovatelských klubů při jejich výstavní i jiné činnosti.

Dále se Radek zaměřil na potenciály našeho Svazu – na chovatelskou mládež a na králičí hop. V roce 2018 stál u zrodu krajské výstavy mladých chovatelů – JUVENES MORAVIA s novým konceptem výstavy jako jednodenní akce s aktivní účastí mladých chovatelů jak u posuzování zvířat, s možností konzultace předností a vad vystavených zvířat s posuzovatelem, přes odborné přihlášky vybranými posuzovateli až po účast při závodu v králičím hopu, který je nedílnou součástí této výstavy.

Králičí hop za poslední dva roky zaznamenal v Jihomoravském kraji nebývalý vzestup. Závody v králičím hopu na různých úrovních, ukázky králičího hopu na akcích v celém Jihomoravském kraji, včetně náborových akcí do kroužků v Brně, přivedly k tomuto chovatelsko-sportovnímu odvětví mnoho dalších nadšenců z řad mladých i dospělých. Současně je králičí hop velkou šancí na získání dotací města a obcí v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže.

A výčet toho, co je dílem týmu Radka Novotného nemohu zakončit jinak než výstavou MORAVIA. Radek byl před několika léty jedním z iniciátorů myšlenky vrátit opět na brněnské výstaviště velké chovatelské výstavy, což se v roce 2016 podařilo. Od roku 2017 tato výstava povýšila na jednu z nejvýznamnějších v rámci celé republiky s ohlasem na úrovni celostátních výstav.

Úspěšné působení v chovatelských organizacích přivedlo Radka počátkem tohoto roku i ke změně profesionální. Úspěšně absolvoval výběrové řízení na post výkonného ředitele ÚVV ČSCH. Téměř celý rok měl možnost seznámit se s činností ústředních orgánů ÚVV, úspěšně řídil sekretariát ÚVV a získal další znalosti důležité k řízení Svazu, včetně získávání dotací na jeho činnost. Tato praxe doplnila jeho odborné vědomosti a schopnosti. Jeho cílem bylo a je spokojená členská základna a dobré renomé našeho Svazu.

A co říci na závěr? Radek je chlap, který si zaslouží díky svým morálním vlastnostem, vědomostem a profesionálním schopnostem plnou podporu v před námi čekajících volbách, kde kandiduje na post místopředsedy Svazu. A že občas umí zvýšit hlas? Nevadí! To k dobrým manažerům patří a myslím, že náš Český svaz chovatelů dobré manažery ve svém vedení potřebuje!

S pověřením ČSCH, Krajského sdružení Jihomoravského kraje zpracovala Ing. Dagmar Malá, jednatelka ČSCH, Krajského sdružení Jihomoravského kraje
Brno, 5. 11. 2019

                                                                                                                                                       

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Radek Novotný

kandidát na místopředsedu ÚVV ČSCH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                           

                                                                                                      

                                                                                      
         
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                            

 

Zobrazeno: 576