Krajské sdružení ve Stanovách ČSCH, z.s. platných od 1. 1. 2017

Zveřejněno: pátek 28. duben 2017 6:18

Krajské sdružení ve Stanovách ČSCH, z.s. platných od 1. 1. 2017

§ 23

Krajské sdružení je dobrovolné seskupení územních organizací na základě smluvního ujednání ke koordinaci činnosti. K ustavení krajského sdružení je nutná účast nadpoloviční většiny územních organizací v příslušném obvodu kraje. Nejvyšším orgánem krajského sdružení je konference delegátů územních organizací, statutárním orgánem je nejméně tříčlenný výbor krajského sdružení. Krajské sdružení se řídí smlouvou o spolupráci, kterou uzavřely výbory územních organizací, které s vytvořením krajského sdružení vyslovily souhlas.

Úkoly krajského sdružení:

1. Koordinace odborné, organizační a administrativní činnosti územních organizací.

2. Organizace soutěží a výstav na krajské úrovni.

3. Spolupráce s orgány a institucemi kraje jako vyšším územním samosprávným celkem, zejména s krajským úřadem.

 

Zobrazeno: 7373