Soutěžní podmínky pro udělení titulů ŠAMPION Jižní Moravy 2019 a MISTR Jižní Moravy 2019

Zveřejněno: neděle 19. srpen 2018 12:02

Soutěžní podmínky pro udělení titulů ŠAMPION MORAVIA (ŠAMPION Jižní Moravy) a MISTR MORAVIA (MISTR Jižní Moravy)

Holubi:

ŠAMPION MORAVIA:
• titul je udělován pouze za předpokladu, že je vystaveno min. 20 ks holubů daného plemene
• ocenění min. 96,0 bodů
• u plemene, kde bude vystaveno více jak 30 ks holubů, bude titul udělen jak na holuba, tak na holubici

MISTR MORAVIA:
• titul je udělován pouze za předpokladu, že jsou vystaveny min. čtyři 4členné kolekce daného plemene
• málopočetná plemena se slučují dle skupin (holubi tvaru, voláči, strukturoví atd.)
• v rámci kolekce musí být zastoupena min. 1 holubice
• ocenění kolekce musí být min. 379,0 bodů
• při shodnosti bodů obdrží titul i více kolekcí

Králíci:

ŠAMPION MORAVIA:
• titul je udělován na nejlépe oceněné zvíře v daném plemeni a v barevném rázu
• dospělé zvíře s oceněním min. 97,0 bodů max. 1 kus od každého pohlaví

MISTR MORAVIA:
• titul je udělován na nejlépe oceněnou kolekci daného plemene a barevného rázu
• ocenění kolekce musí být min. 382,0 bodů
• při shodnosti bodů obdrží titul kolekce s vyšším hodnocením jednotlivce

Drůbež:

ŠAMPION MORAVIA:
• titul je udělován pouze za předpokladu, že je vystaveno min. 20 ks drůbeže daného plemene
• ocenění min. 97,0 bodů
• u plemene, kde bude vystaveno více jak 20 ks drůbeže, bude titul udělen jak na 1,0, tak i na 0,1.

MISTR MORAVIA:

• titul je udělován pouze za předpokladu, že je vystaveno min 20 ks daného plemene (málopočetná plemena se slučují - viz vzorník)
• v rámci kolekce musí být zastoupena min. jedna 0,1
• ocenění kolekce musí být min. 380,0 bodů

 

Zobrazeno: 1151