Mistrovství MORAVIA

MISTROVSTVÍ MORAVIA – MEMORIÁL MILANA UHRA 2020

Zveřejněno: úterý 25. srpen 2020 5:51

Soutěžní podmínky

Soutěže se mohou zúčastnit všechny okresní organizace ČSCH v ČR.
Podmínky soutěže:

 1. Každý okres vystaví 22 ks zvířat z každé odbornosti (králíci, drůbež, holubi, okrasné a
  exotické ptactvo)
 2. Přihláška do soutěže (dále jen „Přihláška“) musí obsahovat min. 5 plemen nebo
  barevných rázů od min. 5 vystavovatelů, při nedodržení tohoto pravidla se přihláška
  následně nehodnotí.
 3. Hodnotí se 20 ks přihlášených zvířat, škrtá se bodové hodnocení dvou nejhůře
  hodnocených zvířat z přihlášky do soutěže
 4. Výsledek je dán prostým součtem bodů 20 ks přihlášených zvířat.
 5. Při rovnosti bodů rozhodují počty plemen a barevných rázů v Přihlášce, větší počet
  vystavovatelů v Přihlášce, věk zvířat v Přihlášce (čím mladší, tím hodnotnější).
 6. Vyplněná Přihláška musí být předána jmenovaným hlavním garantům odborností
  nejpozději v den posuzování a 1 hodinu před jeho zahájením, t.j. v den posuzování do
  7,00 hodin.
 7. Přihlášky lze poslat také e-mailem na adresu: cschksjmk@seznam,cz do stanoveného
  termínu a času.
 8.  Formulář přihlášky je přílohou těchto soutěžních podmínek.

Ceny za pořadí v odbornosti:

1. místo v odbornosti 3.000 Kč
2. místo v odbornosti 2.000 Kč
3. místo v odbornosti 1.000 Kč


Absolutní vítěz MORAVIA (součet všech tří odbornosti):

1. místo 7.000 Kč + pohár pro celkového vítěze MEMORIÁL MILANA UHRA
2. místo 5.000 Kč
3. místo 3.000 Kč

 

 

Přihlášky